IL·LUSTRACIÓ PER A SMOKING

Proposta de fons creada a partir del dibuix manual i editada posteriorment en digital, en ella es volen transmetre alguns dels valors d'aquesta empresa catalana que es dedica al paper, on usa productes naturals per a la seva fabricació  i té cura pel medi ambient.