IL·LUSTRACIÓ CÒMIC

Il·lustració creada mitjançant una ploma cal·ligràfica i tinta xinesa de color negre sobre cartolina.

Aquest dibuix és un exercici que representa el transcurs d'un temps indeterminat entre una vinyeta i una altra, utilitzant com a recurs gràfic l'estil del còmic antic.