Ursa Minor

Projecte d'animació realitzat amb After Effects pel concurs Animation Sequence Project. L'objectiu del concurs és presentar un curt d'animació de 10 segons màxim, on és obligatori començar i acabar amb un quadrat al centre de la pantalla amb unes mides concretes. En aquest projecte, el quadrat inicial i final és l'óssa menor, que es va convertint en tres animals diferents en forma de constel·lacions.